اسپری مورچه کش


اسپری مورچه کش تارومار کشنده سریع مورچه می باشد و موجب از بین رفتن سریع آن ها در هنگام تماس می شود و همچنین تا 4 هفته پس از اسپری با باقیمانده مواد موثر در محیط خانه به کشتن آن ها ادامه می دهد.

نحوه استفاده:

  • قبل از هربار استفاده خوب تکان دهید.
  • در هوا اسپری نکنید.

اسپری را در فاصله حدود 45 سانتی متری از سطح به سمت سطحی که می خواهید روی آن اسپری کنید قرارداده و تا خیس شدن سطح اسپری کنید.

در مسیرهای عبور مورچه ها، همچنین اطراف درها،پنجره ها، در شکاف های اطراف قرنیزها،سایر مکان های مخفی و هرجا که مورچه ها وارد خانه می شوند استفاده شود.

از خیس شدن بیش از حد آسفالت، کاشی، لاستیک و مواد پلاستیکی خودداری کنید.

برای حفظ محافظت، در صورت لزوم هر ۴ هفته یکبار اسپری را تکرار کنید.

مستقیما به طرف مواد غذایی یا انسان اسپری نکنید.

دور از دسترس کودکان قرار دهید.

از قرار دادن این فرآورده در مکان‌هایی که محل نگهداری مواد غذایی است اجتناب شود.

در محیط با تهویه مناسب استفاده کنید.

افراد و حیوانات خانگی را در حین استفاده از منطقه دور نگه دارید و تا زمانی که آثار اسپری خشک شوند در خارج از ناحیه تحت اسپری باقی بمانید. در تماس با پوست و چشم با آب جاری حداقل ۱۵ دقیقه بشویید و یا به پزشک مراجعه کنید.