همه چیز در مورد سوسک ها

آیا می دانستید

سوسک ها موجودات دشواری برای کنترل، هستند چرا که آنها به سرعت تکثیر می شوند . یک سوسک آلمانی (نوع کوچکتر)  در هر بار می تواند تا 40تخم بگذارد!

هر چند که خلاصی از سوسکها به طور کامل کمی دشوار است ، ترکیبی از تمیز کردن خانه ، تعمیرات به موقع خانه و استفاده از محصولات حشره کش  قطعا  کمک می کند. اول، خانه خود را تمیز نمایید هر گونه  پس مانده مواد غذایی در معرض دید ممکن است آنها را جذب نماید. سپس از اسپري سوسك كش تارمار در مناطق که در آنها مخفی (مثل ترک و شکاف) می شود استفاده نمایید. بعد، برای کنترل مشکل آنها از طعمه  سوسک برای آنهایی که دیده نمی شوند استفاده نمایید.

نگذارید به آسانی وارد خانه شوند .ترک و شکاف هاییکه اجازه می دهد آنها از واحدهای دیگر و یا همسایه ها وارد منزل شما شوند را  بپوشانید. . مواردی مانند چوب یا دیگر باقی مانده ها را که محل مناسبی رابرای مخفی شدن آنها فراهم می کند را  در کنار خانه نگهداری نکنید.