مورچه های آتشین

اطلاعات کلی

مورچه های آتشین معمولا 1/8 – 1/4 اینچ طول دارند و قهوه ای مایل به قرمز هستند.

کجا لانه سازی می کنند؟؟

مورچه های آتشین به طور کلی کولونی خود را در خارج از منزل بصورت تپه های گنبدی شکل که اغلب 1 تا 2 اینچ هستند می سازند
آنها اغلب علفهای اطراف کولونی را از بین می برند.
همه آنها در فضای باز قابل مشاهده نیستند – برخی از آنها زیر سنگ یا چوب ها ی روی زمین ساخته شده اند
هنگامی که خاک مرطوب و سرد شود کولونی ها در فضای باز ممکن است چند سانتی متر بالاتر از سطح خاک تشکیل شوند در طول دوره های خشک ممکن است 1.5 متر و یا حتی 3متر پایینتر از سطح خاک – تشکیل می شوند .
پس از باران سنگین بسیاری از مردم کولونی های جدیدی میبینند که ایجاد شده – آنها ممکن است جدید بنظر برسند اما اغلب آنها فقط کولونی های پنهانی هستند که برای خشک شدن تونل های مسدود شده با آب باز شده اند.