سوسک ریز

اطلاعات کلی
همچنین به عنوان سوسکهای آلمانی شناخته می شوند.
سوسک های بالغ طولشان به 1/4″ 1/2″ اینچ می رسد و به طور کلی درطول روز پنهان می شوند.
آنها در تاریکی و برای جفتگیری یا پیدا کردن غذا از لانه هایشان بیرون می آیند.
کنترل آنها بسیار دشوار است زیرا به سرعت تکثیر می شوند
کجا پنهان می شوند

آنها همیشه داخل خانه زندگی می کنند، و معمولا به آشپزخانه و حمام حمله می کنند.
آنها دوست دارند در ترک ها شکاف ها ، پنهان شوند و مناطقی که در طول روز گرم و مرطوب هستند

از شما چه می خواهند؟؟

غذا، آب و گرما
آنها اغلب به غذاهایی با قند و نشاسته یا روغن جذب می شوند.

چرا آنها مشکل ساز می شوند؟

برخی از این سوسک ها می توانند حامل و عامل گسترش باکتری ها بوده و با حرکت از جایی به جای دیگر به دیگر ، سطوحی که در سراسر آن راه رفته اند آلوده کن.د
آنها در قفسه ،کابینت ،سینک ، مدفوع می کنند.
آنها منبع آلرژی و آسم در کودکان هستند(مطمئن شوید که سوسک های مرده و مدفوع آنها را برای کاهش این اثرات ، از بین برده اید و پاک کرده اید).

نکات و ترفندها

منابع آب و غذای آنها و مکان های مخفی شدنشان را حذف کنید:

بازمانده مواد غذایی در معرض دید را بردارید به خصوص در نزدیکی لوازم مصرفی
مواد غذایی را در ظروف بسته نگه دارید.
ظروف کثیف را در سینک رها نکنید.
زباله را به طور مرتب یبیرون بگذارید و در آن را محکم ببندید
جعبه های قدیمی و روزنامه ها که به عنوان مخفیگاه های خوبی شناخته می شوند را مرتب دور بریزید.
بطور مرتب در حال تمیز کردن باشید بخصوص پشت گاز و مایکروویو و توستر و یخچال و فریزر.
مواد غذایی را خارج از اتاق خواب و اتاق نشیمن نگاه دارید.
زیرزمین و انبار را خشک نگه دارید.

همه وروردی ها و نقاط دسترسی به خانه را بسته نگه دارید :

ترک و شکاف هاییکه اجازه می دهد آنها از واحدهای دیگر و یا همسایه ها وارد منزل شما شوند را بپوشانید.
مواردی مانند چوب یا دیگر باقی مانده ها را که محل مناسبی رابرای مخفی شدن آنها فراهم می کند را در کنار خانه نگهداری نکنید.

از اشتباهات رایج در هنگام مبارزه با آنها اجتناب کنید:

هنگامی که از طعمه استفاده می کنید ، آنها رادر محل هایی که قبلا با سوسک کش اسپری شده است قرار ندهید زیرا قبل از اینکه به آنها شانس بازگشت به لانه با طعمه را بدهید ، ممکن است بمیرند.
هرگز طعمه را با اسپری یا ژل با حشره کش اسپری نکنید زیرا سوسک ها آنها را نمیخورند
طعمه ها را در فواصل تجویز شده بر روی برچسب آنها جایگزین نمایید
شما می توانید طعمه ها را بیشتر در محل و نزدیک به جایی که در طول روز پنهان می شوند قراردهید
از یک دروه روش مبارزه با اسپری سوسک کش تار و مار استفاده نمایید