ارزش های ما

شرکت فومن شیمی بهداشت ارائه کننده برند تارو مار و اولین و شناخته شده ترین نام تجاری، در زمینه محصولات حشره کش و سوسک کش است. این شرکت تعهدات بلند مدت شامل،
سرمایه گذاری در امکانات پژوهشی و تولیدی و همچنین دریافت خدمات مشاوره ای جهت بهبود محصولات و خدمات خود است. ما معتقدیم که باید اعتماد را در تمام تولیداتمان بصورت مداوم در مصرف کنندگان محصولات برند تار و مار ایجاد نماییم.