ایونت مجازی سوسک ممنوع در آبانماه 1397، در اینستاگرام تارو مار برگزار شد. این کمپین با هدف معرفی بیشتز محصول طعمه و افزایش دنبال کنندگان تار و مار در اینستاگرام طراحی شد و در پایان به 5 نفر از کسانیکه به سوالات کمپین در رابطه با محصول طمعه پاسخ صحیح داده بودند جوایز اهدا شد.

پیشگیری از حضور سوسکها

پیشگیری بهتر از درمان است، بنابراین، در درجه‌ی اول تمیز نگه داشتن خانه، عاری از باقی مانده‌ی خوراکی یا طعمه‌های دیگر برای سوسک ها، می‌تواند مانع از آن شود که سوسک‌ها خانه تان را منزل خودشان بدانند.

به طور مرتب کف خانه، هم چنین زیر و پشت وسایل آشپزخانه را جارو کنید و تمیز کنید.

هرگونه کارتن شیاردار، و هرگونه کلکسیون ساک‌های پلاستیکی را از خانه بیرون ببرید، چون سوسک‌ها عاشق پنهان شدن در چنین جا‌هایی هستند.

سطوح را با سرکه تمیز کنید تا ضدعفونی شود، و خوراکی را در ظرف‌هایی نگه داری کنید که هوا به آن‌ها نفوذ نمی‌کند.

نگذارید سطل زباله برای مدت طولانی بماند و مطمئن شوید درب آن بسته است.

سوسک‌ها موجوداتی تشنه هستند، بنابراین مطمئن شوید تمام شیر‌های آبی را که چکه می‌کنند، درست کرده اید.

با این حال گاهی با وجود تلاش‌های مرتب ما برای پاکیزگی و ضدعفونی کردن، حتی ممکن است تمیزترین و بی لکه‌ترین قسمت‌های خانه هم هدف هجوم سوسک‌ها قرار بگیرد.

نیشم نزن لعنتی!

لطفا پشه ها رامثل آهنربا به خود جذب نکنید! 

در هنگام غروب و سحر زمانی که پشه ها فعال هستند، در داخل خانه بمانید. از آنجا که پشه ها برای  استراحت به دنبال مناطقی هستند که جریان هوا کم باشد از مکان های تاریک، بوته و چمن های بلند اجتناب کنید.

خود را خوب بپوشانید

هنگامی که شما می دانید پشه ها در این نزدیکی هستند، شلوار و پیراهن آستین بلند بپوشید. پشه ها به لباس رنگ تیره جذب می شوند، زمانی که شما بیرون هستید رنگ های روشنتر را انتخاب کنید .

آماده مبارزه باشید

از اسپری های حشره کش تار ومار  و یا پشه کش برقی تار ومار برای کشتن پشه ها استفاده کنید. شما می توانید از این محصولات در مکانهای سرپوشیده استفاده نمایید.

همه چیز در مورد سوسک ها

آیا می دانستید

سوسک ها موجودات دشواری برای کنترل، هستند چرا که آنها به سرعت تکثیر می شوند . یک سوسک آلمانی (نوع کوچکتر)  در هر بار می تواند تا 40تخم بگذارد!

هر چند که خلاصی از سوسکها به طور کامل کمی دشوار است ، ترکیبی از تمیز کردن خانه ، تعمیرات به موقع خانه و استفاده از محصولات حشره کش  قطعا  کمک می کند. اول، خانه خود را تمیز نمایید هر گونه  پس مانده مواد غذایی در معرض دید ممکن است آنها را جذب نماید. سپس از  اسپری نابود کننده حشرات خزنده  در مناطق که در آنها مخفی (مثل ترک و شکاف) می شود استفاده نمایید. بعد، برای کنترل مشکل آنها از طعمه  سوسک برای آنهایی که دیده نمی شوند استفاده نمایید.

 

نگذارید به آسانی وارد خانه شوند .ترک و شکاف هاییکه اجازه می دهد آنها از واحدهای دیگر و یا همسایه ها وارد منزل شما شوند را  بپوشانید. . مواردی مانند چوب یا دیگر باقی مانده ها را که محل مناسبی رابرای مخفی شدن آنها فراهم می کند را  در کنار خانه نگهداری نکنید.

Mound-building Ants

General Info

 •     Mounds are built by worker ants who excavate soil to build the colony
 •     Most species do not sting or directly harm humans or pets

Where They Nest

 • Many ants other than fire ants build their colonies under dirt mounds
 •  These mounds are located in lawns, mulch areas, and along sidewalks, patios, decks, and the foundation

What They Want From You

 •     Food, food spills, and moisture (found in the sink, shower, leaky pipes, spills, etc.)

Why They’re A Problem

 • Their mounds can be unsightly in your landscape and they often kill the surrounding grass
 • Mound-building ants that you see outside may eventually come inside in search of food and water

Tips & Tricks

 • Remove debris (wood, rocks, stones) close to the foundation of your home where ants may build a colony
 • Caulk any points where ants enter into wall voids, cracks, and crevices including entry points from the outside

موریانه

اطلاعات عمومی

 

 • موریانه اغلب با  انبوه مورچه ها اشتباه گرفته می شوند اما موریانه بال روشنی دارندکه بسیار بلند تر از تر از بدنشان است
 • موریانه ها کمر پهنی دارند در حالی که مورچه ها کمر باریکی دارند

کجا لانه می گذارند

 • موریانه زیرزمینی در خاک  بخاطر رطوبتشان لانه می گذارند و بدنبال چوب  بالای سطح زمین می آیند.
 • آنها اغلب برای محافظت خود از کم آبی با استفاده از “لوله های گلی” مسیر های متقاطع می سازند.
 • موریانه های چوب خشک در چوب لانه می کنند. آنها می تواننددر در پایه  های خانه ، تیر عرضی طاق ، مبلمان و حتی کتاب لانه بسازند و برای مرطوب شدن به خاک برگردند.

چه از شما می خواهند

 • موریانه  برای خوردن غذا و لانه کردن به خانه شما وارد میشوند .

چرا  آنها مشکل ساز می شوند؟

 • تغذیه موریانه ها از در چوب های خانه باعث آسیب رسانی به خانه و تخریب ساختار های  چوبی و  وسایل تزئینی میشود

نکات و ترفندها

 • هیزم ، چوب و تخته ها را از پایه و اطراف منزل دورنگه دارید.
 •  به طور معمول  ایوان، سایبان های چوبی و نرده های چوبی را بررسی نمایید . موریانه ممکن است به آنها آسیب رسانده باشد بخصوص اگر چوب صدای توخالی بودن بدهد.
 • یک علامت هشدار دهنده معمول از هجوم موریانه ها ، وجود لوله های کوچک گلی در نزدیکی تیرهای چوبی دیوار و بلوک های چوبی است.

 

مورچه های نجار

اطلاعات کلی

مورچه های نجار در داخل چوب به زندگی می کنند البته برای گسترش مستعمرات خود و نه برای خوردن چوب
این مورچه ها دارای فک بزرگ و قدرتمند هستند و اگر احساس خطر بکنند گاز می گیرند.

کجا لانه سازی می کنند

مورچه های نجار معمولا مستعمرات خود را داخل خانه می سازند .در حفره دیوار شیروانی های آسیب دیده و یا بخشهای چوبی فاسد شده.
مستعمرات مورچه های نجار معمولا در فضای باز در چوبهای جنگلی ، تنه درختان ، ناودان و زیر طاق, زیر سقف دیده می شود
برای یافتن ای نوع مورچه ها بدنبال سوراخ هایی بگردید که در اطرافشان کمی از خاک اره وجود دارد و مورچه ها به داخل و خارج آن تردد می کنند. این نشانه ای است که مستعمره شان در همین نزدیکی هاست.

Outdoor Filth Flies

ا

General Info

 •  Also known as House Fly, Blow Fly, Green Bottle Fly, Blue Bottle Fly, Flesh Fly
 •  Filth breeding flies are scavengers attracted to moist organic matter to both lay their eggs and take a meal

Where They Breed

 •     Fly larvae or “maggots” breed in many different outdoor areas, from composting plant material to manure, garbage, and decaying animal carcasses

What They Want From You

 •     These flies are attracted to food odors and the offer of a free meal

Why They’re A Problem

 •     As they feed, these flies can pick up germs and filth on their bodies and then redeposit them wherever they land
 •     Indoors, they are a nuisance as they hover around food, particularly in the kitchen and living room

Tips & Tricks

 •     Tightly cover garbage cans and waste receptacles and seal garbage bags
 •     Take out indoor garbage regularly
 •     Do not leave doors and windows open to keep flies from entering
 •     Inspect screens for holes and loose edges that may allow flies to enter
 •     Store food in sealed containers and keep fruit refrigerated
 •     Remove all moist organic matter where flies are breeding, particularly in areas close to the outside of the home

مگس فاضلاب

اطلاعات عمومی

همچنین به عنوان مگس فاضلاب ، مگس طویله ، مگس بطری سبز،مگس گوشت خوار معروف است
این مگسها لاشه خور هایی هستند که جذب مکانهای مرطوب و کثیف می شوند تا هم تخم گذاری کنند و هم غذابخورند.
کجا زاد و ولد می کنند

این مگس در جاهای های مختلف ، از کودهای گیاهی ، کمپوست زباله گرفته تا لاشه حیوانات تخم ریزی می کنند.

از شما چه می خواهند؟؟
این مگس به بوی غذا جذب می شوند.

چرا آنها مشکل ساز می شوند؟؟؟
همانطور که آنها درحال تغذیه کردن هستند این مگس می تواند میکروب و کثافت موجود در بدن خود را هر جا که می نشیند منتشر کند.
آنها در اطراف غذا به خصوص در آشپزخانه و اتاق نشیمن درحال پرواز کردن و گشت زنی ، باعث ابجاد مزاحمت می شوند

نکات و ترفندها
محکم پوشش سطل زباله زباله ظروف و کیسه زباله را مهر و موم
زباله ها را بطور مرتب بیرون ببرید.
درب و پنجره را باز نگذارید تا از ورودمگس جلوگیری کنید.
نمایش برای حفره ها و لبه های سست است که مگس را وارد کنید ممکن است اجازه می دهد بازرسی
میوه ها و سبزیجات بیش از حد رسیده را دور بریزید.
همه مواد مرطوب که مگس ها، به خصوص در مناطق نزدیک به خانه از بین ببرید.
از یک دروه روش مبارزه با استفاده از اسپری مگس کش تار و مار استفاده نمایید.

Small Roaches

General Info

 •     Also known as German roaches
 •     German roaches are 1/4” to 1/2” long and generally hide in the daytime
 •     After dark, roaches come out to mate and forage for food
 •     German roaches can be very tough to control because they reproduce so quickly

Where They Hide

 •     German roaches always live indoors, usually invading the kitchen, pantry, and bathroom
 •     They like to hide in cracks, crevices, or other protected areas that are suitably warm and humid during the daytime hours

What They Want From You

 •     Food, water, warmth
 •     German roaches are especially attracted to foods that have sugar, starch, or grease, but will feed on almost anything

Why They’re A Problem

 •     Some German roaches can pick-up, carry and spread harmful bacteria, such as Salmonella, to other surfaces that they walk across
 •     They deposit their feces in cupboards, sinks, and on countertops
 •     They are a source of allergies and asthma in children (make sure to sweep up and remove dead cockroaches and their feces to decrease this impact)

Tips & Tricks

Eliminate their food and water sources and hiding places:

 •     Remove food spills and exposed food, especially near appliances
 •     Store food in sealed containers
 •     Don’t leave dirty dishes in the sink
 •     Take out the garbage regularly and tie the bag tightly
 •     Toss out old boxes and newspapers that serve as good hiding places
 •     Clean and vacuum regularly behind ovens, microwaves, toasters, and refrigerators
 •     Keep food out of bedrooms and living rooms
 •     Keep storage areas dry

Seal up points of access to keep them out:

 •     Caulk cracks and crevices where roaches can hide
 •     Seal areas where they can enter your apartment from neighboring units

Avoid common mistakes during treatment

 •     When using baits or gel, be sure you do not place them on areas that have been sprayed with an aerosol or liquid insecticide.  Roaches traveling over sprayed areas will die before they have a chance to bring the bait back to the nest.
 •     Never spray the bait or gel with an aerosol or liquid insecticide – cockroaches will not eat it
 •     When using baits or gels, be sure to remove competing food and water sources so the roaches are forced to go to the bait
 •     Replace baits at intervals prescribed on the label or when they are completely eaten
 •     The more baits you can place and the closer you place them to where the roaches hide during the day, the better your control will be