بیدکش

بیدکش تار و مار با فرمول پیشرفته  و اثر فوری از لباس ها در مقابل بیدها محافظت کرده و رایحه لاوندر آن بوی مطبوعی در کمد لباس شما بجای گذاشته و با توجه به اینکه اسپری با پایه آب می باشد لکه از خود بجای نمی گذارد.

نحـوه مصـرف:

برای کمد ها و کشوهایی که دارای بید هستند:

کمد یا کشوی مربوطه را خالی کنید. قبل از استفاده محصول را خوب تکان دهید. و سپس به مدت 5 تا 10 ثانیه به هر متر مربع از سطح، اسپری کنید. قبل از قرار دادن مجدد لباس یا روتختی، بگذارید سطح خشک شود. اسپری را مستقیماً روی لباس یا ملافه نزنید.

برای بید های پروانه شده

برای از بین بردن بید ها در حین پرواز، مستقیماً با اسپری های 1 تا 2 ثانیه ای روی بید ها اسپری کنید.

هنگام استفاده در فضای اتاق، درها و پنجره ها را ببندید و 3 بار (هر بار به مدت 5 ثانیه) برای یک اتاق با اندازه متوسط ​​(30 متر مکعب) اسپری کنید. 10 دقیقه اتاق را ترک کنید و سپس اتاق را کاملاً تهویه کنید. مستقیماً روی مبلمان، فرش، لباس یا ملافه اسپری نکنید. از تماس با سطوح صیقلی خودداری کنید.

اخطار و احتیـاط: آتش زا، قوطی تحت فشار است. از سوزاندن و سوراخ کردن قوطی حتی پس از استفاده کامل خودداری کنید. روی غذا اسپری نکنید. در محیط با تهویه مناسب استفاده کنید. مستقیماً تنفس نشود. از تماس با پوست و چشم خودداری کنید، در صورت تماس با چشم فوراً با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید. از نورخورشید و درجه حرارت بیش از 50 درجه سانتی گراد دور نگه دارید. حرارت زیاد می تواند در اتومبیل، نزدیک اجاق و شومینه تولید شود. در تماس با سطوح داغ و شعله قرار ندهید. روی هر منبع نوری و شعله (مانند شمع)و یا نزدیک وسایل الکتریکی در حال کار( مانند تلویزیون) اسپری نکنید. اسپری را از هر نوع منبع جرقه زنی دور کنید. هنگام استفاده از استعمال دخانیات خودداری کنید. اسپری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.